වැවක සිහිලස එක්ක සුන්දර නිවාඩුවක්

20180325_130414

වැවක සිහිලස විඳගෙන ස්වාභාවික විදිහට නිවාඩුවක් ගත කරන්න කැමති අයට ගැලපෙන නියම තැනක් ගැන තමයි මේ විස්තරය. මේ සුන්දර නවාතැන්පල තියෙන්නේ අම්පාරේ. අම්පාර හිමිදුරාව කියන වැව අද්දර තියෙන මේ නවාතැන ඇත්තටම විවේකය සහ නිදහස උපරිම මට්ටමින් තියෙන තැනක්.

සම්පූර්නයෙන්ම වැවට මායිම් වෙච්ච මේ නවාතැන් පළේ වැවක සිහිලස විඳින ගමන් නිවාඩුව ගතකරන්න සියලුම පහසුකම් තියෙනවා. මැටි වලින් හදලා උළු සෙවිලි කරපු ස්වාභාවික විදිහට හදපු මේ සුන්දර නවාතැන්පලේ 25 දෙනෙකුට 30 දෙනෙකුට විතර එකපාර නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන අයගේ කැමැත්ත අනුව වැව අයිනෙන්ම කැමති නම් Tent එකක් ගහලා Camp fire (ගිණිමැලයක්) ගහලා සම්පූර්ණ කඳවුරු අත්දැකීමක් සලසලා දෙන්නත් මෙතන අය ලෑස්තියි. BBQ එකක් වුනත් දාගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දෙන්න පුළුවන් මෙතනදි.

20180223_141656

?

?

20170714_100817

?

?

මෙතන තියෙනවා tree house එකක්. උඩට නැගලා වැවේ සිහිලස විඳින්න අවට ලස්සන බලන්න වගේ අත්දැකීම් රැසක් විඳින්න මෙතන නියමයි. ඒ tree house එකේ වුනත් රාත්‍රිය ගතකරන්න පුළුවන් 10 දෙනෙකුට විතර. ඒක වෙනස්ම අත් දැකීමක් වෙයි. ඒ වගේම වැව අයිනේ සුන්දර විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයක් ගන්න හරි වෙන උත්සව අවස්ථාවකට හරි අවශ්‍ය ශාලා පහසුකම් වුනත් මෙතන තියෙනවා.

අවශ්‍යනම් එන අයට සිංදුවක් කියලා විනෝද වෙන්න කැරෝකේ පහසුකම් සලසලා දෙන්නත් මෙතන අය ලෑස්තියි.

20180330_183803 20180325_073249 20180403_130159

මෙතන තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි අලුත්ම අලුත් වැව් පොකිරිස්සන් රසබලන්න තියෙන අවස්ථාව. මේ වැවේ වැව් පොකිරිස්සන් බහුලවම ඉන්නවා. ඒ නිසා අළුත්ම අළුත් වැව් පොකිරිස්සක් රස බලන්න මෙතන නියම තැනක්. මෙතන ඉඳලා ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය බලන්න යන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය සෆාරි ජීප් රථ පහසුකම් සලසලා දෙන්න මෙතන අය ලෑස්තියි. තව හිමිදුරාව වැවේ ඔරු පදින්න , හිමිදුරාව ඇල්ල බලන්න, අවට වටපිටාවේ සිරි නරඹන්න, මේ හැම එකකටම අවස්ථාව තියෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය පහසුකම් මෙතනින්ම ලබාගන්න පුළුවන්.

මේ සුන්දර නවාතැන්පොළ වෙන්කර ගැනීමට කථා කරන්න 0718549557, 0718749527 යන දුරකථන අංක වලට හරි 0632051412 කියන දුරකථන අංක වලට.

 

AMAPARA , Ampara, #ampara

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply