හිමිදුරාව වැව අයිනේ නිස්කලංක නිවාඩුවක්

?

වැවක් අයිනේ සම්පූර්ණයෙන්ම පරිසර හිතකාමී විදිහට හදපු නවාතැනක දවසක් ගතකරන්න තියෙනවා නම් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ විවේකය සහ නිවාඩුව ගැන කියද්දි කියනවා. මේ කියන්න හදන්නේ ඔය කියන හැ ඟීම උපරිම මට්ටමින් විදින්න පුළුවන් තැනක් ගැන. මේ නවාතැන්පොළ පිහිටලා තියෙන්නේ අම්පාරේ හිමිදුරාව කියන වැව අයිනේ.

එක පැත්තක් සම්පූර්ණයේම වැවට මායිම් වෙලා තියෙන මේ නවාතැන්පොළ මැටි වලින් හදලා පොල් අතු හෙවිලි කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ.වැවේ සුළං පාර හොඳට දැනෙන විදිහට සිසිලස පිරිච්ච නිවාඩුවක් මෙතන ගත කරන්න පුලුවන්.

?

?

?

නාන කාමරපහසුකම් ආදී සියලු පහසුකම් පිරිච්ච මේ නවාතැන් පොළ ඇත්තටම විවේකී නිස්කලංක නිවාඩුවකට නියමයි. සාමාන්‍යයෙන් 12 දෙනෙකුට විතර මෙතන නවාතැන් ගන්න පුළුවන්. ගාන වෙන්නේ 12 දෙනාටම රාත්‍රී ආහාරය සහ BBQ එකක් එක්ක රුපියල් 15000ක් විතර. ඒ වගේම එන අයගේ කැමැත්ත අනුව වැව අයිනෙන්ම කැමති නම් Tent එකක් ගහලා Camp fire (ගිණිමැලයක්) ගහලා සම්පූර්ණ කඳවුරු අත්දැකීමක් සලසලා දෙන්නත් මෙතන අය ලෑස්තියි.

මෙතන ඉඳලා ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය බලන්න යන්න පුළුවන්, තව හිමිදුරාව වැවේ ඔරු පදින්න , හිමිදුරාව ඇල්ල බලන්න, අවට වටපිටාවේ සිරි නරඹන්න, මේ හැම එකකටම අවස්ථාව තියෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය පහසුකම් මෙතනින්ම ලබාගන්න පුළුවන්.

මේ සුන්දර නවාතැන්පොළ වෙන්කර ගැනීමට කථා කරන්න 0718549557, 0718749527 යන දුරකථන අංක වලට.

?

?

?

?

?

kdktec kdktec

2 Responses to “හිමිදුරාව වැව අයිනේ නිස්කලංක නිවාඩුවක්”

  1. August 23, 2017 at 12:06 am #

    booking hear on 2017.12.12

  2. සන්ද්‍යා ප්‍රියදර්ශනී
    August 27, 2017 at 11:42 am #

    මොවුන් ඉතාම සුහදශීලී කණ්ඩායමක්. අපට අවශ්‍ය පරිදි ආහාර සියල්ල ම සකස් කර දුන්නා. පරිසරයත් හරිම හරිම නිස්කලංකයි. ඔබත් ගිහින් ඒ සුන්දරත්වය අත්විඳින්න.

Leave a Reply