හික්කඩුවේ සුපිරි නිවාඩුවකට නියම තැනක්

FE

හික්කඩුව කියන්නේ සංචාරක පාරාදීසයක් කියලා කවුරුත් දන්නවා. මුහුදු වෙරළ,කොරල් පර, නිසා නිදහසේ නිවාඩුව ගත කරන්න හික්කඩුව නියම තැනක්. එහෙම හික්කඩුවට යනවා නම් නිදහසේ දවසක් නතර වෙන නියම තැනක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ.

Bliss luxury apartment කියන මේ සුපිරි නවාතැන තියෙන්නේ හික්කඩුවේ මුහුදු වෙරළ අද්දර. සියලු පහසුකම් සහිත කාමර 5කින් යුතු මේ නවාතැනේ 12 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. A/C ආදී සියලු පහසුකම් සහිත සුන්දර නවාතැන් පල පවුලේ කට්ටියට යාළුවෝ කට්ටියට නිදහසේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න නියමයි. එක දවසකට අය කරන්නේ රුපියල් 20000 යි. ඒ නිසා ගාණත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. අවශ්‍ය ආහාර පාන කැමති විදිහට හදවා ගන්න පුළුවන් නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ හිතේ හැටියට නිවාඩුව ගත කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දේවල් ගන්න සුපිරි වෙළඳ සැල්, ළඟ පාතම තියෙන නිසා විශාල පහසුවක්.

bliss1 bliss7 bliss2

හවසට ඉර බහින දිහා බලාගෙන බැල්කනියෙදී සෙට් වෙන්න. BBQ පහසුකම් ඇතුළු සියලු පහසුකම් තියෙන තැනක් තමයි මේ Bliss luxury apartment කියන්නේ.

කොරල් පර බලන්න යන්න, Diving වලට snorkeling වලට කැමති අයට මෙතන නියමයි. එ හැම පහසුකමක්ම අති ළඟින්ම තියෙන නිසා සතුට පිරි සුපිරි නිවාඩුවක් ගත කරන්න පුළුවන්.

ඊළඟ නිවාඩුවට පවුලේ අය එක්ක යාළුවෝ එක්ක Bliss luxury apartment එකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් වෙන් කරගන්න කථා කරන්න 0711839168 දුරකථන අංකයට.

bliss10 bliss9 bliss4 bliss5

@teamawidimu

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply