නුවරඑළි යන ගමන් ඩන්සිනන් ඇල්ල බලමු

Dunsin top

අපි වැඩි දෙනෙක් නුවරඑළියේ යන්නේ ගම්පොල -රම්බොඩ හරහා නුවරඑළියට. නැත්නම් සමහරු හැටන් -තලවාකැලේ හරහා නුවරඑළියට තමයි යන්නේ. අන්න එහෙම යන ගමන් බලන්න පුළුවන් ලස්සන දිය ඇල්ලක් ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ . ඒ තමයි සුන්දර ඩන්සිනන් ඇල්ල.

ගොඩක් දෙනෙක් නුවර එළියේ සංචාරය කලත් මේ දිය ඇල්ල මග හැරලා තමයි යන්නේ . රම්බොඩ පාරෙන් වගේම හැටන් තලවාකැලේ හරහා යනවානම් තලවාකැලෙන් පූඩලුඹය පාරේ පුඩලුඔයට ඇවිත් ඩන්සිනන් ඇල්ල හරහා නුවරඑළි පාරෙන් ගියහම ඇල්ල බලාගෙනම නුවරඑළියට යන්න පුළුවන්. පූඩලුඔය නගරයේ ඉදලා කිලෝමීටර් 3ක් විතර දුරකින් තමයි මේ සුන්දර දිය ඇල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ.

Dunsin edit 2 Dunsin edit 1

ඇත්තටම ඩන්සිනන් ඇල්ල නිර්මානය වන්නේ මිටර් 2423 ක් උසැති ග්‍රේට්වෙස්ටන් කදුවැටියේ උතුරු බෑවුමෙන් ආරම්භ වන ඩන්සිනන් ඔයෙන් . කොටස් දෙකකට ඇද හැලෙන ඇල්ල මැදින් දිවෙන ප්‍රධාන මාර්ගය හා දිය ඇල්ල අසලම ඇති කෝවිල ඇල්ලට එක්කරන්නේ අමුතුම සුන්දරත්වයක් . ඇල්ලේ නියම ලස්සන බලාගන්න ඇල්ල පහුකරලා ටිකක් ඇවිදගෙන එන්න ඕන. එහෙම ආවම අර තට්ටු දෙකට කඩා හැලෙන සුන්දර ඩන්සිනන් ඇල්ල පේනවා.

ඔබටත් පුළුවන් ඩන්සිනන් ඇල්ලට ගිහින් මේ සුන්දත්වය දැක බලා ගන්න .

සටහන/ඡායාරූප – අනුර පල්ලමුල්ල

Dunsin edit 4 Dunsin edit 3

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply