හික්කඩුවෙන් බංගලාවක් මෙන්න

edit 3

හික්කඩුව කියන්නේ අතිශය සුන්දර වෙරළ තීරයක්. මේ වෙරළ තීරයට කිට්ටුවෙන් නිවාඩුව ගත කරන්න පුළුවන් නියම බංගලාවක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ගොඩාක් අය ගොඩාක් එන තැන් වලට වැඩිය තමන්ගේ කට්ටිය විතරක් ඉන්න, තමන්ට කැමති දෙයක් කෝකියෙකුට කියලා හදවාගන්න පුළුවන් තැනකට ගොඩාක් කැමතියි.මේ කියන්නේ එහෙම නිදහසේ නිවාඩුව ගත කරන්න පුළුවන් තැනක් ගැන.

Edit 2 edit 1

මේ බංගලාවේ swimming pool එකක් වගේම Kids Pool එකකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා පුංචි අය එක්ක ගිහිල්ලා නිවාඩුවක් ගත කරන්න මෙතන නියමයි. අවශ්‍ය කෑම බීම මෙතන ඉන්න කෝකියාට කියලා උයවා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් අරං යන්න විතරයි ඕන වෙන්නේ. A/C කරපු කාමර 5ක් තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් 15කට මේ බංගලාවේ නතර වෙන්න පුළුවන්. ගාලු පාරෙන් ගොඩබිම පැත්තට වෙන්න තියෙන මේ බංගලාවේ ඉඳලා Beach එකට තියෙන්නේ මීටර් 30 ක විතර ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් දුරක්. තව කොරල් පර බලන්න යනවා නම් ඒ Beach එකට මෙතන ඉදලා දුර කිලෝමීටර් 3ක් විතර තියෙනවා.

edit 4 edit 5 edit 6

මේ සම්පූර්ණ බංගලාව ඕන නම් Day outings වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම දවසක් ගතකරන්න ගත්තොත් අඩුම ගානේ 10 දෙනෙක් වත් ඉන්න ඕන. welcome drink, Lunch & Evening tea එක්කොම එක්ක පැකේජ් එක එක්කෙනකුට රුපියල් 2500/-ක් වෙනවා. කැමති නම් බඩු අරං ගිහිල්ලා BBQ එකක් වුනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ Day outings වලට යන ගාණ. එහෙම නැතුව මෙතන Night එකක් ඉන්නවා නම් සම්පුර්ණ බංගලාවම රුපියල් 25000/-ක් වෙනවා. ඒ ගාණට වෙනම කෝකියෙකුත් සපයන නිසා ඕන දෙයක් අරං ගිහිං හදවා ගන්න පුළුවන් තමන් කැමති විදිහට.

මේ සුන්දර බංගලාව නිස්කලංක නිවාඩුවකට නියම තැනක්. ඒ නිසා ඊළඟ පවුලේ නිවාඩුවට මෙතන තමයි හරියන ම තැන. මේ බංගලාව වෙන් කරගන්න ඕන නම් කථාකරන්න awidimu.com අපිට 0759596161 දුරකථන අංකයට.

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply