ඉස්සෝ පිස්සුවට මෙන්න ISSO

fe isso

ඉස්සෝ කියන්නේ කවුරුත් කැමති කෑමක්. ඇත්තටම ගොඩාක් දෙනෙකුට ඉස්සෝ ගැන පිස්සුවක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙච්චර දවස් ගොඩාක් අය ඉස්සෝ කෑවේ එක එක තැන් වලින්. දැන් ඔන්න ඉස්සෝ විතරක් රස බලන්න ඉස්සෝ වලින් විතරක් කෑම හදන තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෝ පිස්සුවට හරියන නියම තැනක්. මෙතන හදුන්වන්නේ ISSO prawn Crazy කියලා. මේක තියෙන්නේ ජාවත්තේ සුලයිමාන් ටෙරස් වල. මැප් එක පහලින් බලාගන්න පුළුවන්.

Isso 8 Isso 7 Isso 6 Isso 5 Isso 4

මෙතන එක එක ජාතියේ ඉස්සෝ කෑම වර්ග තියෙනවා. යාපනේ රසට හදාපු ඉස්සෝ, බැදපු ඉස්සෝ, ඉස්සෝ වඩේ, ඉස්සෝ ව්‍යාංජන, පාන් එක්ක ඉස්සෝ කරි, විතරක් නෙවෙයි, ඉස්සෝ කාල සැර වැඩි නම් බතල චිප්ස්, කිරි ටොෆි, කිරි තේ වගේ දේවල් වුනත් රසවිඳින්න පුළුවන්. ඉස්සෝ රයිස්, රසවත් ලම්ප්‍රයිස් විතරක් නෙවෙයි කටට රහට බඩ පිරෙන්න කන්න ජාති මෙතන තියෙනවා. මිල ගණන් බැලුවම කෑම වේලක නම් රු. 900 වගේ ඉදලා පටන් ගන්නේ ඒ නිසා හිතන තරම් බරපතල නෑ. හැබැයි ඉස්සො රසය නම් මිල කරන්න බැරි තරම් රසයි.

Isso 12 Isso 11 Isso 10 Isso 9

විවේක වෙලාවක මෙතනට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙයාලගේ ඩිලිවරි සර්විස් එකකුත් තියෙන නිසා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් ඒකට කථා කරන්න ඕන 0117770300 ට.

isso spot Isso 1 Isso 2 Isso 3

COLOMBO, Eat, Restaurant

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply