කලවානේ කඳු මුදුනේ ලී බංගලාව

kalawana (1)

විවේකය නිවාඩුව ගත කරද්දි බොහෝ දෙනෙක් නොගිය සුන්දර තැන් වලට යන්න ගොඩාක් දෙනෙක් කැමතියි. එහෙම යන්න කැමති අයට සීතල දේශගුණයක් තියෙන අති සුන්දර තැනක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මේ සුන්දර බංගලාව පිහිටලා තියෙන්නේ රත්නපුර කලවානේ.

මේ බංගලාව කලවානේ සුන්දර කඳු මුදුනක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ආකර්ශණිය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයකට අනුව හදපු මේ බංගලාව Swimming Pool එකකිනුත් සමන්විතයි. හාත්පස වටපිටාව හොඳට පේන විදිහට මේ Swimming Pool එක වුනත් හදලා තියෙන්නේ. උණු වතුර පහසුකම්, සැටලයිට් රූපවාහිනී පහසුකම් ආදී මේ සියල්ලක්ම මේ බංගලාවේ තියෙනවා.

Kalawana (2) Kalawana (11)

මේ බංගලාවේ 8 දෙනෙකුට පහසුවෙන් නතරවෙන්න පුලුවන්. 10 දෙනෙකුට වුනත් පිරිමහගෙන ඉන්න තරම් ඉඩ තියෙනවා. මේකේ කාමර දෙකක් තියෙනවා. Triple Room එකක් සහ Double Room එකක් විදිහට. Triple Room එකේ King size bed එකයි Double bed එකයි තියෙනවා. Double Room එකේ King size bed එකක් තියෙනවා. මීට අමතරව තව living area එකක් තියෙනවා එතන King size bed එකයි Sofa bed එකයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 දෙනෙකුට 10 දෙනෙකුට පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම කට්ටියක්ම එනවා නම් කෑම නැතුව බංගලාවම විතරක් රුපියල් 20000/- ක් වෙනවා. කෑම බීම ටික හදාගන්න අවශ්‍ය වියළි ආහර අරං ගියාම මෙතන ඉන්න Cook ට කියලා ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒකක කෑම වේල් 3ක් හදලා දෙන්න රුපියල් 2000ක Cooking Charge එකක් අමතර ගෙවන්න වෙනවා.

kalawana (4) kalawana (10) kalawana (8)

කට්ටියක් නැතුව දෙන්නෙක් වගේ එනවා නම් ගාණ මීට වැඩිය අඩුයි. ඒ කියෙන්නේ කෑම බීම එක්ක සම්පූර්න බංගලාවම Couple එකකට ගන්න පූලුවන් රුපියල් 18000 කට.එතකොට ඒ දෙන්නට මුළු බංගලාවම වෙන් කරලා දෙනවා.

kalawana (6) kalawana (9) kalawana (3) kalawana (5) kalawana (7)

මෙතන ඉදලා සිංහරාජයට යන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 9ක් තියෙනවා. ඒක Off road පාරක්. ඒකට යන්න වෙනමම ජීප් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක රුපියල් 3500ක් වගේ වෙන්නේ.

මේ බංගලාව වෙන් කරගන්නවා නම් කථා කරන්න awidimu අපිට 0773596161 ට.

 

KALAWANA, Kalawana, Rathnapura

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply