කොළඹට නුදුරින් මුහුද අද්දර Day outඑකක්

fe

Office වල කට්ටිය Family වල කට්ටිය එකට එකතු වෙලා අළුත් අවුරුද්ද සමරන්නත් එක්ක Day outings වලට යනවා. ඉතිං මේ දවස්වල කට්ටිය හැම තැනම එක එක තැන් හොයනවා. එහෙම බලන අය ගොඩාක්ම අහන්නේ කොළඹට කිට්ටු තැනක් නැද්ද කියලා. මොකද Day out එකට දවසේ පැය හතරක් පහක් මහ පාරටම ගෙවන එක අපරාදේ නිසා.

මේ නිසා තමයි අපි මේ කොළඹ කිට්ටුවම තියෙන අති සුන්දර හෝටලයක් වන Pegasus Reef අපූරුයි කියලා යෝජනා කරන්නේ. වත්තල ප්‍රදේශයේ මුහුද අද්දරට වෙන්න තියෙන මේ සුන්දර හෝටලය සියලු පහසුකම් වලින් අනූන තැනක්. අවශ්‍ය තරම් ඉඩකඩ පහසුකම්, Swimming pool,ක්‍රිකට්, වොලිබෝල් වගේ ක්‍රීඩා කරන්න පහසුකම්, මුහුදු වෙරළ, ආදී සියලු දේවල් සහිත මේ වගේ වෙන තැනක් කොළඹ කිට්ටුවෙන් තව හෙයාගන්න බැහැ.

peg (2)peg (4)peg (1)

මේ කාලය සඳහා Pegasus Reef එකෙන් Day out packages කිහිපයක්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ Day out package එකට Welcome Drink, Swimming pool,International Lunch Buffet සහ Cricket and Volly ball වගේ ක්‍රීඩාවන් ද ඇතුළත් වෙනවා. තව අවශ්‍ය නම් තවත් Games වුනත් ලෑස්ති කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Team එක 15 දෙනෙකුට වැඩිය වැඩි නම් changing room එකක් Free දෙනවා. මේ Day out package එක සෙනසුරාදාට එක්කෙනෙකුට රුපියල් 2500/= ක් වගේ වෙන්නේ. හැබැයි ඉරිදා දවස් වල ගන්නවා නම් ඒක රුපියල් 2750/= ක් වෙනවා. සතියේ දවස්වල වුනත් මේ Day out package එක ගන්න පුළුවන් .

peg (3) peg

මේ හෝටලේ වෙන්කරගන්න නම් 0762633233 ට හරි 0112049600 ට හරි කථා කරන්න. කොහොම වුනත් ප්‍රණිත ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ආහාර පාන එක්ක පහසු මිලට කොළඹ කිට්ටුවෙන්ම සුපිරි නිවාඩුවක් ගතකරන්න Pegasus Reef හෝටලය සුදුසු සුන්දර හෝටලයක්.

@teamawidimu

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply