කටට රහට නියම තායි කෑම වේලක් කන්න තැනක්

Quick Thai (6)

තායි කෑම කියන්නේ කවුරුත් ගොඩාක් ආසාවෙන් කන කෑම වර්ගයක්.හැබැයි ලංකාවේ හරියටම නියම තායි රසට කෑම කන්න පුළුවන් තැන් තියෙන්නේ කිහිපයයි. ඒ අතරින් ලාබෙට නියම තායි කෑම වේලක් කන්න පුළුවන් තැනක් තමයි Quick Thai කියන්නේ.

කොළඹ 7 වගේම පැලවත්තේ මේ Quick Thai අවන් හල් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි කියන්න හදන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් කොළඹ 7 තියෙන Quick Thai අවන්හල ගැන. මේක තියෙන්නේ කොළඹ 7 කුරුඳුවත්තේ , මෙට්ලන්ඩ් ක්‍රෙසන්ට් වල.

Quick Thai (16) Quick Thai (7) Quick Thai (1)

මෙතන ඇතුළත නිදහසේ ආහාර ගන්න පුළුවන් නිසාත් එළියේ බැල්කනි එකේ ආහාර ගැනීමේ පහසුකම් නිසාත් මෙතනදි ටිකක් වෙනසක් දැනෙනවා.කෑම වේල වගේම විඳින්න පුළුවන් වටපිටාවක් නිසා බොහෝ දෙනෙක් කැමතියි මෙතෙන්ට එන්න. මොකද නිදහස කියන එක උපරිම මට්ටමින් තියෙනවා.

menu1 menu2 menu3 menu4

මෙතනදි නියම තායි රස තියෙන එක එක ජාතියේ කෑම වර්ග ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Lunch Set Menu රුපියල් 450/= ඉඳලා තියෙනවා. තව ඊට අමතරව Appetizers විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කැමති විදිහට තෝරාගන්න.ඒ වගේම සැලඩ් වර්ග සහ සුප් වර්ග බර ගාණක් තියෙනවා ඒ හැම එකක්ම රුපියල් 650/= ට වඩා අඩුයි.තව අවශ්‍ය නම් වෙනමම කරි වර්ග ගන්න පුළුවන් තායි ක්‍රමයට හදපු.මීට අමතරව කුකුල් මස්, ඌරුමස් සහ හරක් මස් ඉස්සෝ වලින් හදන කෑම ජාති ගොඩාක් තියෙනවා කැමැත්ත අනුව තෝරා ගන්න පුළුවන්. තව තායි සම්ප්‍රදායානුකූල නූඩ්ල්ස් වර්ග ගණනාවක්ම තියෙනවා කැමැත්තට අනුව තෝරා ගන්න පුළුවන්. පහතින් තියෙන මෙනු එක බලන්න වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්.

Quick Thai (8) Quick Thai (10) Quick Thai (12) Quick Thai (18) Quick Thai (23)

මේ Quick Thai එක ගැන කථාකරන ගොඩාක් දෙනෙක් කෑම වල රස ඉහළින්ම අගය කරලා තියෙනවා.ඒ වගේම ලී පුටු සහ මේස එකක් තියෙන ඇතුළත නිමාව ත් ගොඩක් දෙනෙක් හොඳයි කියලා තියෙනවා.වඩා කාර්යක්ෂම සේවය සහ එළිමහනේ සිට ආහාර ගැනීමට ඇති පහසුකම්මේ Quick Thai හි දකින්න ලැබෙන විශේෂ දේවල්.

Quick Thai (24)Quick Thai (21) Quick Thai (20)

මේ සියලු අත්දැකීම් විඳලා රසවත් ආහාර වේලක් ගන්න යන්න හොඳම තැනක් විදිහට Quick Thai හදුන්වන්න පුළුවන්. මේ නිසා කට්ටියක් එක්ක ගිහින් කටට රස හොඳ කෑමකට ගිහින් බලන්න.

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply