විල්පත්තුව වේලිලා – බලන්න යන වෙලාවත් වෙනස් කරයි

wilpattu tiger

පවතින නියං කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අ‍ගෝස්තු 01  සිට විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය විවෘතව තැබෙන කාලය සීමා කරන බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා පවසයි.

විල්පත්තුව වනෝද්‍යානය අගෝස්තු 1 සිට  සංචාරකයන් සඳහා විවෘතව තැබෙන්නේ පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 11.30 දක්වා කාලය පමණක් වන අතර දිනකට නිකුත් කරනු ලබන සංචාරක ප්‍රවේශ පත්‍ර සංඛ්‍යාව තිහකට සීමා කර තිබේ. ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 8.00 දක්වා අතර කාලය තුළ පමණි.

විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය ලංකාවේ විශාලතම ජාතික වනෝද්‍යානය වන අතර එහි ඇති සියලුම සංචාරක බංගලාද නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා ඇත.

වනෝද්‍යානයට සංචාරකයන්ට ඇතුළුවීමට අවසර ඇත්තේ හුණුවිලගම ප්‍රධාන පිවිසුම හරහා පමණක් බවද නියං සමය පහව යෑමෙන් අනතුරුව උද්‍යානයෙහි මෙහෙයුම් කටයුතු නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇති බවද සූරියබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි.

මේ වන විට විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයෙහි ඇති කුඩා පොකුණුවලට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බවුසර් මඟින් ජලය සැපයීම සිදුකරන අතර උද්‍යානයෙහි සිටින වන සතුන්ගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාව එමඟින් සපුරාලිය හැකි වනු ඇතැයි වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply