මීමුරේ යන ගමන් හුන්නස්ගිරියේ ලෝකාන්තයට

Hunnasgiriya Worldend5
නකල්ස් වනාන්තරයේ හමුවන තවත් කුඩා ලෝකාන්තයක් තමයි මේ ඩිස්ටන්වල තියෙන ලෝකාන්තය. හුන්නස්ගිරියේ ඉදන් මී මුරේ යන කෙනෙකුට කි.මි.10 ක් වගේ යන විට ඩිස්ටන්වලදි හමු වන නකල්ස් සංරක්ෂණ මධ්‍යයස්ථානයේ ඉදන් මිටර් 500 ක් වගේ ගියහම ඕනම අයකුට මේ කුඩා ලෝකාන්තය දැක බලා ගන්න පුළුවන්.

ඉතින් ඔය කිව්වේ හැමෝම වගේ යන මාර්ගයකින් ගිහින් කුඩා ලෝකාන්තය දැක ගන්න විදිය තමයි. නමුත් හැමෝම යන මාර්ගය වෙනස් කරලා අලුත් මාර්ගයක් දිගේ ඩිස්ටන් කුඩා ලෝකාන්තයට යන්න අපි අදහස් කලා. ඉස්සර වෙලාම කියන්නම්කෝ යන පාර කොහොමද කියලා. මහනුවර ඉදන් තෙල්දෙනියට ඇව්ත් එතනින් කරලියැද්ද හරහා රංගලට ඇවිත් එතැන් සිට තවත් කි.මි.5ක් වගේ ගියහම තන්ගප්පුවට යන්න පුළුවන්. තන්ගප්පුවේ ඉදන් නකල්ස් කැලේ මැදින් වැටි ඇති මාර්ගයේ කි.මි.4ක් වගේ ගියහම කෝබට් ගැප් එකට ලගා වන්න පුළුවන්.

Hunnasgiriya Worldend6 Hunnasgiriya Worldend1 Hunnasgiriya Worldend2

මේ කි.මි.4 යන්නනම් 4 විල් වාහනයක් තිබුනොත් තමා වඩා හොඳ. කෝබට් ගැප් එක කියන්නේ ගොඩක් අයට මතක තැනක් තමයි. මොකද මී මුරේ යන විට හමුවෙන නිසා. කෝබට් ගැප් එකේ ඉදන් හුන්නස්ගිරිය පැත්තට කි.මි.10 ක් වගේ ආවහම තමයි කුඩා ලෝකාන්තයට යන ඩිස්ටන් හමුවන්නේ.

Hunnasgiriya Worldend7 Hunnasgiriya Worldend4 Hunnasgiriya Worldend3

ඇත්තටම ඉතින් සුන්දර පරිසරයක අත්දැකිම් විදගෙනම ගමන යන්න පුළුවන් . තන්ගප්පුවේ ඉදන් කෝබට් ගැප් එක දක්වා එන ගමනත් එක්කරන්නේ අමුතුම අත්දැකිමක් තමයි. ඒනිසා ඹබත් දවසක මේ මාර්ගයෙන් ගිහින් නකල්ස් වනාන්තරයේ සැගවුනු තවත් සොදුරු දසුන් අත් විදින්න කියලා මතක් කරනවා. ගියාට කමක් නැහැ පරිසරයට නම් හානියක් කරන්න එපා කියලත් ඉල්ලිමක් කරනවා ඉතින්.

සටහන/ඡායාරූප – අනුර පල්ලමුල්ල

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply