දකුණු ආසියාවේ වැඩියෙන්ම දිවියන් ඉන්නේ යාල

Yala

2016 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා පමණක් රුහුණ යාල ජාතික උද්‍යානයෙන් පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 6000 ක (මිලියන 600) ආදායමක් රටට ලැබී ඇති බව රජය කියයි. වසරකට සාමාන්‍යයෙන් දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ලක්ෂ 5 කට ආසන්න සංඛාවක් යාල ජාතික උද්‍යානය නැරබීමට පැමිණෙන බවත්ඒ වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා.

Yala (3)

යාල ජාතික උද්‍යානයේ පලටුපාන ප්‍රධාන දොරටුව අසල ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුන්ටරය ඇතුළු නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම, වනජීවී නිලධාරීන්ගේ නිල නිවාස, යාල බීට්ටු කාර්යාලය, යාල සංචාරක බංගලාව ඉදිකිරීම ඇතුළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක වැඩ කටයුතු පසුගියදා “යළි පිබිදෙන යාල” සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ආරම්භ කෙරිණි. මෙම සියලු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා රුපියල් මිලියන 67ක මුදලක් වැයවෙයි. මෙම නවීකරණයෙන් පසුව නවීන තාක්ෂණයත් සමග ඉදිකෙරෙන මෙම ප්‍රවේශ පත්‍ර නව කවුන්ටරයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ඉන්න කෙනෙකුට තම ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන්කරගන්න පුළුවන්.

Yala (4)

පසුගිය මාසයේ එක් දිනක යාල ජාතික උද්‍යානය රුපියල් ලක්ෂ 45 ක් පමණ ආදායමක් උපයාගෙන තිබුණා. අනෙක් දිනවල සාමානය ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 25 වගේ සීමාවන්වල තිබු බව වාර්තා වෙයි. මෙම ආදායම් තත්වය පසුගිය වසරට වඩා ඉහළ අගයක් ගෙන තිබෙන බව යාල ජාතික උද්‍යනයේ භාරකරු ඩී. වී. සිහාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

yala (2)

දකුණු ආසියාවේම රටවලින් වැඩිම දිවියන් ඝණත්වයක් තිබෙන එකම ස්ථානය වන්නේද යාල වනෝද්‍යානයයි. යාල වනෝද්‍යානය සෑම වසරකදීම සැප්තැම්බර් 1 වනදා වසා දැමෙන්නේ එහි වෙසෙන වන සතුන්ගේ ස්වභාවික චර්යා රටාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට සහ උද්‍යානයේ යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාය.

සෑම වසරකම මෙම කාලවලදී යාල වනෝද්‍යානය වසා දැමීමට කටයුතු කෙරේ. මේ වනවිට වසා තිබෙන යාල වනෝද්‍යානය යළි ඔක්තෝබර් 15 වනදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

YALA,yala,යාල

kdktec kdktec

No comments yet.

Leave a Reply